Autor per a desfer canvis en massa

Ha de ser una cadena fixa (no podeu usar * o expressions regulars). És millor que useu l'adreça IP o el nom de l'ordinador atacant.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English

Modificat per EDUCA, escola de professions educatives Avís legal-Política de Qualitat-Cookies-Política de privacitat.