True/False questions

In response to a question (that may include a image) the respondent chooses from True or False.

If feedback is enabled, then the appropriate feedback message is shown to the respondent after answering the quiz. For example, if the correct answer is "False", but they answer "True" (getting it wrong) then the "True" feedback is shown.

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: Català

Modificat per EDUCA, escola de professions educatives Avís legal-Política de Qualitat-Cookies-Política de privacitat.