Opening and closing the quiz

You can specify times when the quiz is accessible for people to make attempts.

Before the opening time, and after the closing time, the quiz will be unavailable.

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: Català

Modificat per EDUCA, escola de professions educatives Avís legal-Política de Qualitat-Cookies-Política de privacitat.