Matching questions

After an optional introduction, the respondent is presented with several sub-questions and several jumbled answers. There is one correct answer for each question.

The respondent must select an answer to match each sub-question.

Each sub-question is equally weighted to contribute towards the grade for the total question.

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: Català

Modificat per EDUCA, escola de professions educatives Avís legal-Política de Qualitat-Cookies-Política de privacitat.