Meta course

A meta course takes enrolments (and other role assignments) from a "child" course or courses. In other words, for every child course added to the meta course, all students (and users in other roles) are also enrolled in the meta course.

Individual students cannot be added to a meta course, only child courses via the "Child courses" link in the course administration bock.

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: Català

Modificat per EDUCA, escola de professions educatives Avís legal-Política de Qualitat-Cookies-Política de privacitat.